Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Ρεζερβουάρ Αλουμινίου για Λάδι Ανατροπής

1. Τύπος Αλουμινίου AlMg 5754H22. 2. Πάχος Ελάσματος 2,5mm. 3. Μούφα 11/4" για Τροφοδοσία Λαδιού. 4. Μούφα 3/4" ή Πλάκα Υποδοχής Φίλτρου για τα Επιστρεφόμενα. 5. Λαιμός Πληρώσεως Λαδιού με Σίτα. 6. Μεταλλικές Βάσεις Στήριξης Γαλβανιζέ. 7. Ζώνες Inox και Λάστιχα